Tip voor werkgevers: zieke medewerkers vakantie afnemen

Langdurig ziek en vervolgens lang op vakantie omdat de vakantieopbouw tijdens de ziekte gewoon doorliep. Misschien is dat een feest voor sommige werknemers, maar voor veel werkgevers is het een grote ergernis. Een ergernis die sinds 1 januari 2012 alleen maar groter is geworden. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie geldt de vakantieopbouw sindsdien over de gehele ziekteperiode van de werknemer. En niet alleen over de laatste zes maanden van de ziekte, zoals in Nederland voordien gold.

 

Daarom na mijn werknemersvriendelijke vakantiedagenblog van afgelopen vrijdag nu een tip voor werkgévers. De vakantieopbouw tijdens ziekte geldt alleen voor de twintig ‘wettelijke vakantiedagen’. De meeste werknemers hebben meer vakantiedagen, en daarvoor gelden de regels niet automatisch.

 

Sterker nog, de werkgever mag zelf de regels opstellen voor de ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen (boven de twintig). Het zijn immers ‘cadeautjes’ van hem aan zijn werknemers. Zo kan de werkgever in de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld opnemen dat ze worden afgeschreven tijdens ziekte of tijdens bijzonder verlof zoals huwelijk, begrafenis of verhuizing.

 

Met zo’n aangepaste arbeidsovereenkomst voorkom je als werkgever niet alleen al te lange vakanties na een langdurige ziekteperiode, het is ook een prikkel voor werknemers om zich niet te snel ziek te melden. Stel dat een werknemer 24 vakantiedagen per jaar heeft. Die extra vier dagen krijgt hij alleen als hij het hele jaar op het werk verschijnt.

 

Werkgevers moeten zulke afspraken wel expliciet in de arbeidsovereenkomst opnemen, anders gelden de gebruikelijke regels. Toegegeven, dat is natuurlijk lastig voor werkgevers die te maken hebben met een cao. Zij kunnen hooguit proberen de aangepaste vakantieregels in te brengen in de cao-onderhandelingen met de bonden. Succes!

 

Max van Til is partner bij Croon Davidovich