Rechter: payrolling is schijnconstructie

De kantonrechter in Almelo heeft bepaald dat een payrollmedewerker niet in dienst is bij de payrollorganisatie, maar bij de gemeente Enschede, waar hij zijn werk deed. Dit kan grote gevolgen hebben voor de 150 duizend payrollers in Nederland.

 

De 31-jarige man werkte sinds eind 2007 als trajectbegeleider integratie voor de Gemeente Enschede. In de praktijk dan. Want op papier werkte hij voor payrollbedrijf Stichting Dienstverlening Welzijn Enschede (SDWE). Toen de gemeente Enschede vorig jaar aangaf vanwege bezuinigingen de functie van de man op te heffen, liet zij dat de payrollorganisatie weten die vervolgens bij de kantonrechter contractontbinding aanvroeg. Een formaliteit, zo dacht SDWE. Maar de werknemer ging tegen de beslissing in verweer. Met succes!

 

De Almelose kantonrechter oordeelt dat de werknemer feitelijk helemaal niet in dienst is bij payrollorganisatie SDWE, maar bij de Gemeente Enschede. In de praktijk bemoeide SDWE zich namelijk nauwelijks met de man en was de arbeidsovereenkomst uitsluitend aangegaan om hem bij de gemeente Enschede te stallen. De man kan dus volgens de rechter niet ontslagen worden door SDWE. ‘Op geen enkele wijze is door payrollonderneming invulling gegeven aan de elementen van een arbeidsovereenkomst.’, aldus de rechter.

 

De uitspraak van de Almelose rechter heeft grote gevolgen voor de naar schatting 150 duizend payrollers in Nederland, een aantal dat gestaag groeit. Officieel kiezen veel organisaties voor payrollconstructies voor nieuwe ‘werknemers’ omdat ze daardoor van administratieve rompslomp verlost zijn. Maar in werkelijkheid gaat het ze er vooral om dat ze payrollers makkelijker kunnen ontslaan. En dat de payroll-cao doorgaans beduidend minder goed is dan die van vaste medewerkers (een minder goed pensioen bijvoorbeeld).

 

‘Werkgevers kunnen nu door pensioenfondsen worden aangesproken om premies voor payrollers te betalen, of alsnog bij te dragen aan scholingsfondsen’, becommentarieert Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam de Almelose uitspraak in de Volkskrant. De payrollbranche zelf meent overigens geenszins dat de uitspraak de doodsteek is voor payrolling in Nederland. Volgens bestuurslid Jurriën Koops van payroll-brancheorganisatie VPO bedrijft SDWE in Enschede een amateuristische vorm van payrolling (‘doe-het-zelfpayrollen’). Échte payrolbedrijven bemoeien zich nadrukkelijker met hun werknemers dan SDWE en hebben dus geen last van de Almelose uitspraak, betoogt hij in de Volkskrant.