Ontbindingsvergoeding en ww-uitkering

Kantonrechters gaan hier wisselend mee om. Bij de berekening van het bedrag aan inkomensderving wordt een ww-uitkering door sommige kantonrechters wel in mindering gebracht. Andere kantonrechters doen dat niet. Kortom, afhankelijk van de rechter die je treft, wordt een ww-uitkering wel of niet verdisconteerd. Dit komt de rechtszekerheid bepaald niet ten goede.

Recent heeft nu ook een van de gerechtshoven zich over de kwestie uitgelaten. Bij de berekening van het bedrag aan inkomensderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd werd de ww-uitkering door het hof in mindering gebracht. Kantonrechters hoeven zich van deze uitspraak niets aan te trekken. Het zou de rechtszekerheid alleen wel ten goede komen als ze dat voortaan wel doen.