Knokken met de baas

Werknemers die door hun werkgever worden aangesproken op hun functioneren houden hun handen meestal thuis. Bij een schoonmaakbedrijf in Leeuwarden ging het toch wat anders.

 

Een medewerker was het niet eens met kritiek aan zijn adres en vloog zijn leidinggevende aan. Het schoonmaakbedrijf pikte dit vanzelfsprekend niet en ontsloeg de man op staande voet. De werknemer legde zich daar niet bij neer en startte een kort geding.

Een kansloze zaak zou je zeggen. Toch heeft de man onlangs van het Gerechtshof gelijk gekregen. Het Gerechtshof wijst op het lange dienstverband en het feit dat de werknemer een eenvoudige man is die verbaal niet weerbaar is. Die omstandigheden maken volgens het Gerechtshof dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden.

 

Voor fysiek geweld op de werkvloer zijn naar mijn smaak geen excuses te verzinnen. Het is onaanvaardbaar en mag niet geminimaliseerd of gebanaliseerd worden. Werkgevers moeten waken over de veiligheid en gezondheid van al hun werknemers. Werknemers met losse handjes zouden zonder pardon de laan uit moeten kunnen worden gestuurd.

Reacties

Pieter - 26-04-2011

Ik vind dat nogal kort door de bocht. Ieder verhaal kan altijd worden genuanceerd. De ene klap is domweg de andere niet. Natuurlijk moet een werkgever waken over de veiligheid en gezondheid van werknemers maar als bijvoorbeeld een werknemer tot op het bot gegriefd wordt terwijl iedereen op de werkvloer bekend is met het feit dat die werknemer een extreem laag IQ heeft en moeite heeft met zijn impulscontrole vind ik het zeker verdedigbaar dat juist degene die de klap heeft uitgelokt aangepakt wordt. En zo zijn er nog wel meerdere situaties te bedenken waarbij een ontslag op staande voet wat mij betreft niet zonder meer stand zou houden. Ik hoop gezien uw zwart wit denken niet dat u op enig moment de switch maakt en kantonrechter wordt. Desalniettemin vind ik uw blogs altijd zeer lezenswaardig.

Marcel Brongersma - 26-04-2011

Dus als je lang in dienst ben en niet ' verbaal weerbaar' mag je je baas slaan??? Lijkt me dat u het terecht oneens bent met dat gerechtshof. Ik ben het wel niet eens met u dat geweld op de werkvloer nooit een excuus voor te verzinnen valt maar dat moet dan toch wel wat meer zijn dan alleen maar niet verbaal weerbaar ben. Wel hebben wij bij ons in het bedrijf wel eens gehad dat er eentje tegen de kratten had lopen schoppen maar die had net daarvoor een sterfgeval gehad met zijn vrouw dus dan ken ik het wel beter begrijpen. Mar dat is wel even iets anders dan alleen maar dat je niet verbaal weerbaar ben. Ik zal dat ook nooit zo tegen de rechter gezegd hebben trouwens want wat moet die man daarvan geloven maar blijkbaar heb die het toch geloofd. Want hoe moet je dat bewijzen dan als je de baas heb geslagen dat je niet verbaal weerbaar ben. Maar om terug te komen op u vraag ik vind dat werknemers met lossen handjes wel de laan uit kunnen worden gestuurd maar dan alleen als hij echt lossen handjes heb en niet als hij om een reden wat doet. En niet omdat hij verbaal weerbaar is maar iedereen heb wel eens wat, ieder huisje heb zijn kruisje en dan kan wel eens wat gebeuren maar als het te ver gaat gaat te ver. groeten marcel

Diederik Bonteboer - 26-04-2011

Ik ben het helemaal eens met uw standpunt. Fysiek geweld hoort niet op het werk, nergens trouwens, maar al helemaal niet op de werkvloer. Wie zijn prive-sores niet thuis kan houden of gaat lopen meppen omdat hij niet verbaal weerbaar is, is in mijn ogen onprofessioneel en verdient om die reden alsnog ontslag. Zeker als je bedenkt hoeveel mensen in bepaalde sectoren werkzaam zijn die niet verbaal weerbaar zijn - mogen die allemaal in het rond gaan lopen rammen op hun werk? Zou wat worden dan in de gemiddelde fabriekshal om maar wat te noemen. U heeft groot gelijk dat een werkgever niet alleen voor die ene werknemer moet staan maar voor al zijn mensen. Dus ook voor de potentiele slachtoffers van eenvoudige mensen met lange dienstverbanden.

Rick Hoekstra - 29-04-2011

Op sommige berichten/verhalen moet je gewoon reageren. Ik vind namelijk dat deze situatie ook direct invloed heeft op de samenleving. Op de werkvloer en daarbuiten gelden bepaalde normen en waardes, en daar valt fysiek geweld niet te tolereren. Is hier in hoger beroep ook niets tegen te doen?

Max van Til - 01-05-2011

Het gaat hier om een uitspraak van het Gerechtshof. Dat is de hoogste feitenrechter. Verdere juridische stappen zijn in redelijkheid helaas dus niet denkbaar.

Marcel - 03-05-2011

De hoogste rechter is toch de Hoge Raad? Of is dat in arbeidsprocedures anders? En is een kort geding anders niet een mogelijkheid? Want dat kan altijd heb ik begrepen. Of bedoelt u met 'in redelijkheid' dat een kort geding bij de kantonrechter weinig kans van slagen zou hebben?

Arend - 04-05-2011

Marcel, de Hoge Raad is géén feitenrechter. De Hoge Raad heeft als taak te onderzoeken of de lagere rechters, de feitenrechters, hun werk goed hebben gedaan. Met andere woorden de Raad ziet er op toe of de lagere rechters het recht op de juiste wijze hebben toegepast. Deze taakopdracht heeft tot gevolg dat een partij de Hoge Raad niet kan vragen opnieuw onderzoek te doen naar de feiten. Indien een partij niet akkoord gaat met de uitspraak van de hoogste feitenrechter dan is het dus weliswaar mogelijk om het geschil voor te leggen aan de Hoge Raad, maar kan uitsluitend naar voren brengen dat het hof het privaatrecht niet goed heeft gehanteerd en daarom een onjuiste uitspraak heeft gedaan. In dat geval wordt gesproken van een 'schending van het recht', en/of een 'verkeerde toepassing van het recht'. Ik ben rechtenstudent en schat gelet op mijn kennis op dit punt (ook) in dat het geen zin heeft om het oordeel van de hoogste feitenrechter in deze zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. Recht is helaas niet altijd rechtvaardig.