Hofmann Bedrijfsrecherche aansprakelijk na schending privacy werknemer

Fraude door personeel of oneigenlijk ziekteverzuim. Als een werkgever dit soort ellende vermoedt kan een recherchebureau uitkomst bieden. Zo'n bureau is dan wel aan regels gebonden. Niet in de laatste plaats aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Soms gaat het behoorlijk mis.

 

Anonieme email

Een werkgever wilde weten wie de afzender was van een anonieme email. De email had tot grote onrust binnen de organisatie geleid en was zonder twijfel afkomstig van iemand van binnenuit. Wie van het personeel was de afzender van het bericht? Om dat vast te stellen schakelde de werkgever recherchebureau Hofmann in. Hofmann vroeg het personeel om afgifte van laptops.

 

Werknemer is niet de afzender

De heer Meijer* liet zijn laptop (evenals zijn collega's) vrijwillig onderzoeken. Hofmann liet de werkgever weten dat niet kon worden vastgesteld dat de heer Meijer de afzender van de email was. Als Hofmann het daarbij had gelaten was er niets aan de hand geweest.

 

Dagboek

Op Meijers laptop had Hofmann ook een dagboek aangetroffen. Daarin schreef hij over zijn bedenkingen over het reilen en zeilen binnen de onderneming. Hofmann vond het blijkbaar nodig om de inhoud van het dagboek aan de werkgever ter beschikking te stellen. Die was bepaald niet blij met wat de heer Meijer allemaal had genoteerd over de organisatie. De heer Meijer werd bestraft met demotie. De arbeidsverhouding werd er natuurlijk niet gezelliger op.

 

Ontslag advocaat

De heer Meijer kreeg last van psychische klachten en raakte arbeidsongeschikt. Uiteindelijk kwam er zelfs een eind aan de arbeidsovereenkomst. Volgens de heer Meijer was dit allemaal de schuld van Hofmann, omdat die zijn dagboek aan zijn werkgever had verstrekt. De heer Meijer stapte naar een advocaat om Hofmann te laten bloeden voor de gevolgen van het schenden van zijn privacy.

 

Hof: privacy onnodig geschonden

Afgelopen week heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan. Het hof meent dat Hofmann de privacy van de heer Meijer inderdaad onnodig heeft geschonden. Hofmann had het dagboek onder de pet moeten houden. Voor de schade die de heer Meijer lijdt door de schending van zijn privacy houdt het hof Hofmann aansprakelijk.

 

* Meijer is niet de echte naam van de werknemer

 

Max van Til is partner bij Croon Davidovich Advocaten te Amsterdam en is gespecialiseerd in ontslag en overige arbeidszaken