Geen boodschap aan kantonrechtersformule

In de praktijk worden ontbindingsvergoedingen vrijwel altijd berekend aan de hand van de kantonrechtersformule. Je zou bijna vergeten dat deze formule geen wet is, maar slechts een aanbeveling voor de rechter. De werkgever die zonder deugdelijke reden afscheid wil nemen van een werknemer, moet er rekening mee houden dat hij een rechter treft die toch geen boodschap heeft aan de kantonrechtersformule en dat er tegen een hoger tarief moet worden afgerekend. Dit ondervond zeer recent ook het ziekenhuis in Spijkenisse.

Het ziekenhuis verzocht de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met het hoofd P&O te ontbinden. De werknemer was pas een jaar in dienst en toepassing van de kantonrechtersformule zou leiden tot een beëindigingsvergoeding van € 11.000,-- bruto. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst weliswaar ontbonden, maar hierbij aan de werknemer een beëindigingsvergoeding van € 75.000,-- bruto toegekend. Volgens de kantonrechter was er gelet op het onberispelijk dienstverband en de onwil van de werkgever om een gesprek aan te gaan met de werknemer aanleiding om niet uit te gaan van de kantonrechtersformule. Als de kantonrechter daarvan wel was uitgegaan, had de werkgever de ontslagbescherming van de werknemer al te voordelig kunnen afkopen.