Een geruisloos drama

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft becijferd dat er in Nederland jaarlijks zeker 3.000 mensen sterven tijdens of als gevolg van hun werk. Dat is ruim vier keer zo veel als het aantal mensen dat vorig jaar omkwam in het verkeer.
 
Het aantal werkgerelateerde doden in Nederland was niet eerder in beeld gebracht. Kanker door het werken met chemische stoffen en asbest blijkt de belangrijkste doodsoorzaak. Hart- en vaatziekten (onder meer te wijten aan een te hoge werkdruk) scoren ook hoog en dat geldt ook voor longaandoeningen.
 
Naar schatting sterven er jaarlijks 200 ongeboren baby’s doordat hun ouders gewerkt hebben met gevaarlijke chemische stoffen. Kapsters, dierenartsen, tandartsen en medewerkers in kassen zijn enkele risicoberoepsgroepen.
 
Vanwege de bijzondere aard van hun werk zijn militairen uitgezonderd van het onderzoek. Het onderzoek geeft ook geen cijfers over het aantal zelfdodingen door werknemers, bijvoorbeeld door pesten op het werk.
 
Voor het geruisloze drama dat zich in Nederland voltrekt moet veel meer aandacht komen. De overheid is erin geslaagd het aantal verkeersdoden aanzienlijk terug te dringen. Nu het aantal doden op het werk nog. Nergens in Europa lopen zo weinig arbeidsinspecteurs rond als in Nederland. Hoogste tijd om dat te veranderen.