De baas schofferen. Reden voor ontslag op staande voet?

"Dik varken, schreeuw niet zo!" Dat riep een werknemer van Rolluiken-Zonweringen BV tegen zijn baas. Die baas was naar ik veronderstel niet graatmager en had voordat hij beledigd werd net op luide toon zijn ongenoegen uitgesproken over een fout van de werknemer. De werknemer werd op staande voet ontslagen.

 

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft afgelopen week geoordeeld dat het ontslag geen stand houdt. Volgens het Hof was de werknemer wel te ver gegaan, maar had de werkgever zelf een ruzieachtige sfeer in het leven geroepen.

 

De uitspraak van het Hof is in lijn met een zaak die vorige jaar speelde bij de kantonrechter in Amsterdam. Die moest oordelen over een ontslag op staande voet bij Sligro. Deze groothandel in voeding had een medewerker ontslagen die zijn teamleidster tijdens een ruzie voor "fucking hoer" had uitgescholden.

 

De rechter was het met Sligro eens dat de uitlating van de werknemer alle fatsoensnormen overschrijdt, maar veegde toch het ontslag op staande voet van tafel. Hierbij speelde volgens de rechter een rol dat er al enige tijd een gespannen sfeer heerste op de werkvloer.

 

Als de sfeer op de werkvloer niet lekker is kunnen werknemers het dus behoorlijk bont maken.

Reacties

Peter-Paul de Kok - 19-06-2013

Speelt ook mee dat je als leidinggevende wordt geacht over een olifantenhuid (excusez le mot) te beschikken? Laten we het eens omdraaien. Een teammanager die zijn ondergeschikten loopt uit te schelden voor varken en hoer. Dat is, vanwege de gezagsverhouding tussen de twee, over het algemeen intimiderender dan andersom. Zou het niet voor de hand liggen dat een ontslag op staande voet in zo'n geval eerder stand zou houden?