Beperking internettoegang is schending vrijheid van meningsuiting

door: Kees Berendsen

 

Een in Turkije woonachtige man, Ahmet Yildirim, is eigenaar van een website, waarop hij academische werkstukken en opiniestukken publiceert. De website wordt gehost via 'Google Sites'. Op 23 juni 2009 werd door het Turkse Telecombedrijf TIB de toegang tot Google Sites geblokkeerd in verband met een andere website die ook door Google Sites werd gehost en waarvan de eigenaar zich via die website schuldig zou maken aan het beledigen van de nageachtenis van Ataturk. De blokkering werd bevolen door de Strafrechtbank van Denizli. Door die blokkering had ook Ahmet Yildrim geen toegang meer tot zijn website. Yildrim maakt op 12 januari 2010 de zaak aanhangig bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Hij stelt dat Turkijke artikel 10 ter zake van de vrijheid van meningsuiting heeft geschonden. Het EHRM deed op 18 december 2012 uitspraak. Bij haar arrest stelt het Hof Yildrim in het gelijk. Het Hof bracht daarbij verschillende argumenten naar voren. In de eerste plaats achtte het de wettelijke basis voor deze blokkade te breed geformuleerd en daardoor leidend tot onzekerheid bij de Turkse onderdanen met betrekking tot de gevolgen van deze maatregel. Die gevolgen zijn daardoor onvoorzienbaar. Daarnaast achtte het Hof een algemene blokkering van Google Sites onverenigbaar met het toepassingsgebied van de maatregel, ook al zou haar (te) ruime wettelijke formulering gevolgd worden. Ook was Yildrim niet zelf betrokken bij een strafrechtelijke procedure. En ook dat was een wettelijk vereiste voor toepassing van de maatregel, waaraan niet was voldaan.Tenslotte werden door de blokkering ook de belangen van anderen (niet-internetgebruikers) geschaad. Daardoor was het effect van de maatregel ook nog eens disproportioneel. Turkije werd veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding en en de procedurekosten.