Vliegtickets.nl tegen Vliegticket.nl, merkinbreuk?

door: Kees Berendsen

 

De feiten: Vliegtickets.nl is op 29 juni 1999 als domeinnaam ingeschreven. Vliegticket.nl (zonder s) is op 14 september 1999 als domeinnaam ingeschreven. Vliegtickets was dus eerder. Vliegtickets is  in 2009 als woordmerk gedeponeerd. Vliegticket (zonder s) is niet als merk gedeponeerd. Vliegtickets verkoopt vliegtickets, vliegticket is een portalwebsite waar hyperlinks getoond worden naar websites van onder meer aanbieders van vliegreizen. Is hier sprake van merkinbreuk?

 

In 2007 hebben partijen onderhandeld over de overname door Vliegtickets van de naam vliegticket.nl.van Vliegticket. Die onderhandeling liep op niets uit. Ik denk dat Vliegtickets dat niet lekker zat en - hoewel jaren later - heeft willen proberen Vliegticket langs juridische weg op de knieen te krijgen. Hoe groot was haar kans en hoe liep het af?

 

Wil er sprake zijn van inbreuk op het merkenrecht dan moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het inbreukmakende teken moet van latere datum zijn, het moet identiek of gelijkend zijn aan het merk waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt, het moet gaan om producten of diensten die met elkaar vergelijkbaar zijn en er moet kans bestaan dat er bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan over de herkomst van het teken.

 

Bijna alle tekenen wijzen erop, dat aan de voorwaarden van merkinbreuk is voldaan. Toch valt het kwartje de andere kant op en dat is ook niet zo vreemd. Vliegticket gebruikt vliegtickets.nl t.b.v. haar portal website slechts als aanduiding en niet als handelsnaam. Ook de andere figuratieve elementen van Vliegtickets worden niet door Vliegticket gebruikt. Belangrijkste overweging van de rechter is dat er geen verwarringsgevaar is. Iedere normaal geinformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker zal bij het bezoeken van de website van Vliegticket begrijpen dat hij op een portalwebsite is beland en niet op de website van Vliegtickets.

 

Wat ook heeft meegewogen is het feit dat vliegtickets.nl vanwege het beschrijvende karakter ervan nou niet een erg sterk merk is. Als iemand vliegtickets verkoopt moet je er niet van opkijken dat die het woord vliegtickets gebruikt. Je kunt zo'n naam of zo'n teken niet monopoliseren. Als je daar toch voor kiest loop je dus een extra risico als een ander jouw merk gebruikt. Ondernemers doen er goed aan over de naam die zij voor hun onderneming bedenken niet over een nacht ijs te gaan. Aanvaarding door het register van de naam als merk is geen garantie!