Verwarring onder Italianen

<A Roma> heeft last van <Roma Palace> en wil dat het stopt met het gebruik van die naam. Gaat dat lukken is de hamvraag. Een argument tegen zou kunnen zijn, dat het element Roma heel gebruikelijk is als onderdeel van namen van Italiaanse restaurants en pizzeria’s. Die moet iedereen toch mogen gebruiken, zou je zeggen. De gedaagde partij die zich in dit kort geding niet door een advocaat liet vertegenwoordigen, nam dan ook dat standpunt in. De rechtbank in Den Haag dacht daar in een uitspraak van 7 mei 2010 echter heel anders over. De rechter overwoog, dat “hoewel de naam ROMA niet ongebruikelijk is voor een Italiaans restaurant, dat element relatief gezien het meest onderscheidende deel is van beide handelsnamen”. De letter A en de toevoeging Palace zijn nog minder onderscheidend en doen daarom al helemaal niet mee volgens de rechter. Roma Palace probeert nog een tegenaanval door te zeggen dat je A ROMA moet lezen als AROMA, dat een hele andere betekenis heeft. De rechter veegt er de vloer mee aan en veroordeelt de gedaagde partij. De belangrijkste les is – en ik mis toch wel een expliciete vaststelling daarvan in dit vonnis - dat handelsnamen niet heel ‘onderscheidend’ en dus niet bijzonder hoeven te zijn om onder bepaalde omstandigheden toch op de bescherming van de Handelsnaamwet te mogen rekenen. Een andere les is, gelet op het nogal amateuristische verweer van de gedaagde partij dat het loont om in dit soort kwesties toch maar wel een advocaat in de arm te nemen. Die had kunnen adviseren hier maar niet aan te beginnen ….of hij had een sterker verweer kunnen voeren.