'Schurende' handelsnamen

door: Kees Berendsen

 

Daarvan was naar het oordeel van de rechter in kort geding sprake in een zaak tussen twee bedrijven die beiden handelen in raamdecoraties en waarvan de een vond dat de ander een handelsnaam gebruikte die te veel op die van haar leek. Het ging om de namen Top Raamdecoraties van eiseres (Top Raam Decoraties B.V.) en Topdeal Raamdecoraties van gedaagde (Topdeal Plaza vof). De rechter legde keurig de lat van de Handelsnaamwet langs de voorliggende casus en had naar mijn gevoel daaraan al voldoende om de vordering van Top Raam Decoraties B.V. af te kunnen wijzen. Maar de rechter betoonde zich jegens gedaagde nog ruimhartiger dan noodzakelijk en voegde aan zijn overwegingen er nog een toe die geheel past in onze 'modern times' en waarmee hij het door internet beinvloede publiek bij zijn oordeelsvorming betrok. 'Het ligt' - zei de rechter - 'voor de hand, dat met de zeer grote vlucht die internet heeft genomen en de kring waarin het publiek in aanraking kan komen met handelsnamen is verruimd, zulks zonder dat de originaliteit van handelsnamen daarmee evenredig lijkt te zijn toegenomen, handelsnamen vaker gaan schuren'. De rechter vond verder dat 'niet enkel gegrepen moet worden naar het middel van het verbod op gebruik van een handelsnaam maar dat ook waakzaamheid bij het publiek mag worden verlangd. Rechterlijk ingrijpen ware te reserveren voor sprekende gevallen van handelsnaaminbreuk. Anders is er in deze tijden geen fatsoenlijke naam mee voor een bedrijf te bedenken'. De rechter zegt eigenlijk twee dingen: de kans dat handelsnamen een beetje op elkaar gaan lijken is door internet toegenomen en daar moeten we niet al te moeilijk over doen en tegelijk zegt hij dat er tengevolge van internet minder snel sprake is van mogelijke verwarring, omdat er - ook tengevolge van het internetgebruik - van het publiek een grotere waakzaamheid mag worden verwacht. Een sympathieke opvatting, waarvan je je wel kunt afvragen of het subjectieve gehalte daarvan niet wat te veel doorslaat. Voorzieningenrechter Den Bosch, 6 februari 2012, zaaknummer 240778 I KG ZA 11-902