Ruzie tussen twee donorkinderen

Hij schrijft eveneens de domeinnaam van de stichting in bij de SIDN en heeft bemoeienis met de totstandkoming van een databestand van KID donoren en KID kinderen. Er ontstaat een breuk tussen A en de stichting en A richt in 2009 in Groningen een andere stichting Donorkind op. De kinderen ruziën heftig door en komen er niet uit, waarop Donorkind Amsterdam een kort geding aanspant tegen Donorkind Groningen. Amsterdam vordert van Groningen onder meer, dat ze de website en de bijbehorende domeinnamen aan Amsterdam overdraagt, dat ze de databank met bijgewerkte gegevens van KID kinderen en KID donoren aan Amsterdam overdraagt en dat zij haar naam, domeinnaam en handelsnaam aanpast. A komt in het geweer met de stelling dat hij de auteursrechten heeft op de website omdat hij deze gemaakt heeft. A verkijkt zich daarbij op de regel in het auteursrecht, dat een rechtspersoon die een werk rechtmatig openbaar maakt zonder daarbij de (feitelijke) maker te vermelden, beschouwd moet worden als de (juridische) maker en rechthebbende. De Amsterdamse stichting Donorkind was daarom de rechthebbende op de website. Dat geldt ook voor de databestanden, zodat ook hier de Amsterdamse stichting de eigendom en zeggenschap daarvan heeft. A bracht nog naar voren dat hij de kosten daarvoor had gedragen. Het databankenrecht stelt namelijk de eis dat er sprake moet zijn van een wezenlijke ‘investering’ door degene die aanspraak maakt op het recht op een gegevensverzameling. Ook dat werd door de rechter van tafel geveegd. Er waren meerdere medewerkers die ‘tijd, moeite en energie’ hadden gestoken in de databank en ook dergelijke bijdragen aan een databank moeten, aldus de rechter, in de zin van de Databankenwet als ‘investering’ worden beschouwd. Bovendien had A bepaalde kosten vergoed gekregen. Als klap op de vuurpijl overweegt de rechter nog dat A zijn werkzaamheden ten behoeve van de stichting had verricht en dat de stichting de verantwoordelijkheid en het investeringsrisico voor de databank droeg.  Ook daarom kan A geen rechten kan doen gelden. Wat betreft de domeinnaam van de stichting die door haar als handelsnaam wordt gebruikt overweegt de rechter dat het verschil tussen de naam zoals door A in gebruik genomen en die van de Amsterdamse stichting zo klein is, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek. Ook bestaat daardoor het risico dat de naam van de Amsterdamse stichting Donorkind verwatert en haar aantrekkingskracht vermindert. Dus er was ook nog eens sprake van een regelrechte inbreuk op het handelsnaamrecht. De conclusie was keihard dat A onrechtmatig had gehandeld en dat de vorderingen van het Amsterdamse Donorkind nagenoeg allen dienden te worden toegewezen.

Reacties

Tila Tequila - 19-12-2011

Hallo, Ik heb genoten van deze hark werken in uw pagina , je schrijft neer met veel informatie! Deze website is veel interessanter ! Ik ben Vera , ik ben uit Berlijn , en ik zal een volgeling van deze pagina zijn, kan mijn hobby's zijn saai, maar ik zeg ze toch ben ik zeer gevonden van voetbal en films, en ik ook veel Muse te spelen op mijn slaapkamer , ik ben single nu zo jongens kijk uit voor me .... just kidding :)! Ik heb eens geprobeerd online dating Het duurde niet werkte erg goed .... Ik maakte deze opmerking veroorzaken zoals ik eerder vermeld ik echt deze pagina zoals ik ook een raad van bestuur , net zoals u , maar de mijne is vey anders dan dit, is het over het spelen van poker met echt geld voor gratis ....:) Ik zal ook te verontschuldigen door mijn schrijftafeltje het is de enige manier waarop ik krijg om te praten met jullie ....Good Night aan u allen , Goodbye