Producent en camaraman houden elkaar in houtgreep

De producente, Jannet Honigmann, maakte een documentaire over kinderarbeid in Peru, de freelance cameraman Michael Ballak, maakte de opnamen. Nee, geen afspraken natuurlijk. Resultaat een veelbelovende film waarmee het tweetal mooi de boer op zou kunnen. Maar resultaat ook: een knallende ruzie over de rechten op de beelden. Partijen verweten elkaar dat zij zonder toestemming van de ander het materiaal aan derden ter beschikking stelden en inbreuk maakten op de rechten. Het komt veel vaker voor: samenwerkende auteurs – bijvoorbeeld ook schrijvers en ontwerpers - houden elkaar in de houtgreep terwijl het door hen gemaakte ‘succesproduct in spe’ op de plank blijft liggen. Dom, dom. Laat het niet zover komen. Zoek de oplossing niet bij de rechter, maar bij het maken van heldere afspraken vooraf over een ongestoorde exploitatie van het werk. Dat was hier een film, maar kan natuurlijk ieder ander product zijn waar meerdere personen hun artistieke bijdrage aan leveren.