Pedograaf diffamerend voor De Telegraaf

Was het verwijzen naar een bestaande website via een zogenaamde reverse proxy inbreuk op het auteursrecht? Dat was de kernvraag in een procedure die TMG uitgeefster van de Telegraaf had aangespannen tegen een zekere Kat. Wat had Kat gedaan?

 

Hij had op zijn website klokkenluideronline.is een bericht geplaatst waarin hij opriep tot het lezen van de Telegraaf op pedograaf.nl. Ook riep Kat bezoekers op om te helpen bij het kapot krijgen van De Telegraaf, die hij in een adem de kanker van Nederland noemde.

 

Dat vond de uitgever van de Telegraaf geen goed idee en probeerde Kat onder meer aan te pakken wegens auteursrechtinbreuk, omdat Kat bezoekers van zijn website de mogelijkheid bood om via een hyperlink naar de website www.pedograaf.nl door te klikken. Bezoekers die dat deden werden dan doorgeleid naar de homepage, terwijl in de adresbalk de naam bleef staan. Pikant daarbij was dat de domeinnaam niet op naam stond van Kat, maar van een niet verder bij naam genoemde Oekrainer. Maar duidelijk was wel dat Kat een beslissende invloed had op het gebruik van de website.

 

De hamvraag was of de openbaarmaking van De Telegraaf via de website pedograaf.nl een nieuwe openbaarmaking was. En dat was het volgens de rechter niet. Zijn redenering was, dat je niet kunt veronderstellen dat via www.(de)pedograaf.nl een ander publiek wordt bereikt dan het publiek dat zo-ie-zo al bekend mag worden verondersteld met de mogelijkheid om via internet kennis te nemen van nieuwsberichten van De Telegraaf. Daar kwam nog bij dat ook de andere voorwaarde voor inbreuk, namelijk dat de inbreukmaker een winstoogmerk moet hebben, zich niet voordeed. De rechter bleef daarmee keurig binnen de lijn van de heersende rechtspraak.

 

Maar de Telegraaf was ook voor het anker gaan liggen dat de handelwijze van Kat tenminste onrechtmatig was. En op dat punt wist zij de rechter wel te overtuigen. De term pedograaf vond de rechter vanwege de auditieve en visuele overeenstemming met de term pedofiel diffamerend voor de Telegraaf. De afweging van de maatstaven van de vrije meningsuiting vielen daarbij uit in het voordeel van De Telegraaf. De reputatie van De Telegraaf werd door de inhoud van de krant onder die naam weer te geven, nodeloos geschaad. Kat moest met de staart tussen de benen zijn anti-Telegraaf actie staken.