Nepmail, mag dat?

Mag je een nepmail sturen? Dat klinkt zoiets als mag je de boel belazeren? Het antwoord lijkt een open deur, natuurlijk mag dat niet. Het goede antwoord is echter genuanceerder.De vraag is in het nieuws weer eens naar boven gekomen naar aanleiding van de kwestie van hardloopster Adrienne Herzog, die zich mogelijk heeft schuldig gemaakt aan het jarenlange door haar ontkende gebruik van doping. Journalist Dennis Boxhoorn berichtte daarover onlangs in Vrij Nederland.

 

Dopinggebruik

De journalist was een bijtertje zoals het een goede journalist betaamt en ging tot op de bodem om het bewijs boven tafel te krijgen dat Herzog via de mail regelmatig op zoek was naar doping en dat ze het spul in 2011 daadwerkelijk bij een Mexicaanse dealer bestelde. Of zakte de journalist met zijn voortvarende onderzoekmethode door de bodem van wat toelaatbaar was? Hij maakte een email adres aan met dezelfde alias als Adrienne Herzog en stuurde onder haar naam een mail aan de Mexicaanse dealer. Op die manier kreeg Boxhoorn de oude emailwisseling van Herzog opnieuw toegestuurd. Voila, zo simpel is het om het bewijs keihard op tafel te krijgen.

 

Vrije meningsuiting

De geleerden zijn het er over eens dat wat Boxhoorn deed in beginsel strafbaar is. Hij beweegt de atlete immers onder valse hoedanigheid tot afgifte waarmee hij haar oplicht. Ze zou een aanklacht tegen hem kunnen indienen. Herzog schijnt dat niet te hebben gedaan en het is ook nog maar de vraag of ze daar wel succes mee zou boeken. In het kader van de vrije meningsuiting en de daarbij voor een journalist gepaard gaande vrije nieuwsgaring kan de journalist onder omstandigheden soms vergaande middelen gebruiken aangenomen dat die noodzakelijk zijn om een misstand in de samenleving aan de kaak te stellen.

 

Alberto Stegeman

In 2008 wilde journalist Alberto Stegeman aantonen dat de veiligheidsmaatregelen op Schiphol benedenmaats waren. Met een vervalste pas verschafte hij zich toegang tot het beveiligde terrein van Schiphol. Eerst kreeg hij een boete, daarna sprak het Gerechtshof hem vrij en nog maar recent  zei de Hoge Raad dat het Hof het toch weer bij het verkeerde eind had. Het had onvoldoende onderzocht of het middel dat Stegeman gebruikte (het vervalsen van een pas) wel noodzakelijk was om zijn doel (het aan de kaak stellen van een maatschappelijke misstand) te bereiken.

 

Maatschappelijke misstand

Je mag dus soms een strafbaar feit begaan (bij voorbeeld iemand oplichten), maar je moet dan wel van heel goede huize komen. Kon dat echt niet anders? Had Denis Boxhoorn het bewijs dat Adrienne Herzog zich schuldig maakte aan dopinggebruik niet op een andere manier kunnen leveren? En dan gaan we er gemakshalve maar van uit dat het voorval een maatschappelijke misstand is waarvoor het inzetten van dit middel wordt gerechtvaardigd. De media kunnen zich best wat veroorloven maar er zijn grenzen.