Naamgebruik Nederlands Symfonieorkest verboden

Door: Kees Berendsen

 

Het Nederlands Symfonieorkest mag die naam vanaf het seizoen 2014-2015 niet meer voeren in Nederland'. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam deze week bepaald'. Citaat uit het NRC van 29 juni 2013. Specialisten Intellectuele Eigendom denken hierbij onmiddelijk aan een veroordeling van het Nederlands Symfonieorkest (NSO), gebaseerd op het handelsnaamrecht en/of merkenrecht. Maar nee, het vonnis had eenvoudig een verbintenisrechtelijke, op afspraken gebaseerde grondslag.

 

Er waren (in 1996/97) afspraken tussen beide orkesten gemaakt over het naamgebruik van het Orkest van het Oosten, zoals het NSO oorspronkelijk heet. Het Orkest van het Oosten vond dat die naam niet goed bekte (wat natuurlijk mondiaal gezien ook zo is) en ging daarom de naam NSO gebruiken. Het NedPho maakte daar destijds al bezwaar tegen, maar bij wijze van oplossing werd afgesproken dat de naam alleen in het buitenland zou worden gebruikt. En daar hield het NSO zich niet aan.

 

Argument daarvoor was onder andere dat het NSO in zwaar weer zit en alles uit de kast moet halen, inclusief haar naammarketing om het hoofd boven water te houden. Ook vond het NSO dat er geen bindende afspraken waren gemaakt en dat er slechts collegiaal overleg was geweest. Het Gerechtshof zag dat allemaal anders en vond dat Het NedPho het Orkest van het Oosten mocht houden aan de gemaakte afspraken voorzover die gingen over het gebruik van de naam NSO in het Nederlands taalgebied.

 

Overigens was het recht op de handelsnaam en het merkenrecht wel door het NedPho als grondslag voor haar vordering tegen het NSO aangevoerd. En in het kort geding dat aan de zaak bij het Hof voorafging had het NedPho zich daar ook met succes op beroepen. Maar het Hof had genoeg aan een verbod op grond van de gemaakte afspraken. Het NSO heeft laten weten zich niet bij de uitspraak neer te leggen.

 

Leuke tentamenvraag: mag het Orkest van het Oosten, c.q. het Nederlands Symfonieorkest, zonder in conflict te komen met het merkenrecht van het NedPho en uiteraard met inachtneming van de gemaakte afspraken, wel de afkorting NSO gebruiken zonder de naam Nederlands Symfonieorkest volledig te noemen? Dat zou een mooie symfonie zijn met een verrassend slotakkoord. Je zou het het NSO wel gunnen.