MKB’er denk aan je merk!

Toch is het advies om de relatief lage kosten die een registratie met zich mee brengt toch wel maar te maken, een goed advies.. Een merk kan veel geld waard zijn en een behoorlijke goodwill vertegenwoordigen. Registratie is een must voor goed ondernemerschap. Zonder registratie is het niet mogelijk om je op grond van de Merkenwet te verzetten tegen concurrenten die meeliften met en profiteren van een merk. Het gebruik door een ander van een (handels)naam die teveel lijkt op jouw (oudere) merk kan verwarring veroorzaken en vormt dan al gauw een inbreuk en tenminste schade door winstderving. Het is dan zaak daartegen in het geweer te komen. Doe je dat consequent dan komt dat uiteindelijk ten goede aan de waarde van je merk. De echte ondernemer registreert niet alleen zijn merk maar waakt erover en verdedigt het tegen inbreuk door anderen.