De innige relatie tussen arbeidsrecht en auteursrecht

Dat tussen auteursrecht en arbeidsrecht een innige relatie bestaat is - althans voor de auteursrecht specialist - gesneden koek. Als de werknemer in het kader van zijn dienstverband bepaalde werken vervaardigd dan komt in beginsel het auteursrecht daarop toe aan de werkgever.

 

Arbeid in dienstverband

Werkgever en werknemer kunnen daarover wel afwijkende afspraken maken, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Je kunt er in specifieke gevallen over twisten of het vervaardigen van bepaalde werken wel beschouwd moet worden als arbeid in dienstverband. Valt bij voorbeeld het auteursrecht op een Handboek Auteursrecht geschreven door een hoogleraar in loondienst van de Universiteit van Amsterdam toe aan de Universiteit of aan de hoogleraar? Het bijzondere karakter van een wetenschappelijk werk kan - vanwege de nauwe verbondenheid tussen de persoon van de auteur en zijn werk - met zich meebrengen dat het auteursrecht geacht moet worden bij de hoogleraar te verblijven en dus niet toe te vallen aan de werkgever, in casu de Universiteit. Maar als een advocaat arbeidsrecht in loondienst van zijn kantoor een arbeidsovereenkomst opstelt,  dan kan deze een dergelijke bijzondere positie beslist niet claimen.

 

Gebruik van model overeenkomst

Maar onlangs bleken arbeidrecht en auteursrecht ook nog een andere innige relatie te hebben. Een advocatenkantoor gebruikte jaranlang een model arbeidsovereenkomst dat afkomstig bleek te zijn van het bedrijf Techware. Tussen het advocatenkantoor en Techware bestond al langer een relatie in de personen van respectievelijk een van de advocaten van het advocatenkantoor en een van de bestuurders van Techware. Het zal daarom geen toeval zijn geweest dat Techware er achter kwam dat het advocatenkantoor het model contract van Techware gebruikte ten behoeve van haar 'eigen' contracten. Boven die contracten stond de zinsnede:: "Samengesteld door ........Advocaten te..........(.............), Repro-en auteursrechten voorbehouden".

 

Inbreuk auteursrecht?

Techware maakte daar bezwaar tegen. Zij vond dat het advocatenkantoor inbreuk maakte op haar rechten en eiste een vergoeding voor het gebruik. Het advocatenkantoor was het daar niet mee eens en wilde een uitspraak van de rechter. Het kantoor beschikt volgens haar website over deskundigheid onder meer over intellectuele eigendom en arbeidsrecht. Toch ging het daar mis. Het vonnis was afgezien van de vele pagina's die het citeren van het arbeidscontract in beslag nam op het punt van het auteursrecht heel kort. Een arbeidscontract voldoet aan de voorwaarden die de Auteurswet en de rechtspraak stellen aan de status van een auteursrechtelijk beschermd werk. Voor het gebruik daarvan (reproduceren en publiceren) is dus de toestemming van de rechthebbende vereist. Het advocatenkantoor had toestemming moeten vragen aan Techware voor het gebruik van het model arbeidscontract.

 

Schadevergoeding

De door Techware gevorderde schadevergoeding werd deels toegewezen en vastgesteld voor het gebruik van het modelcontract voor zover dat door Techware kon worden bewezen, wat neerkwam op 2 x € 500,- ,derhalve

€ 1000,- totaal. De innige personele relatie tussen beide partijen zal wel bekoeld zijn, de innige relatie tussen beide rechtsgebieden heeft weer een zetje in de rug gekregen. De vraag is hoe de betrokken secties op het advocatenkantoor dat verwerken.