De een zijn faillissement is niet de ander zijn handelsnaam

Het kon niet uitblijven. In economisch slechte tijden, gevolgd door faillissementen ondervindt ook het recht op handelsnaam daarvan de gevolgen. Eerst even het geheugen opfrissen over wat het Handelsnaamrecht betekent en wat het verbiedt. Het is verboden, zegt de wet, een handelsnaam te voeren die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd of daarvan in geringe mate afwijkt.

 

Verwarring

Daarbij moet er verwarring tussen beide ondernemingen te duchten zijn tengevolge van de overeenkomstige aard van beide ondernemingen en omdat zij in dezelfde regio gevestigd zijn.

 

Concurrentie 

De wet schetst een situatie die zich maar al te vaak voordoet. Vaak wordt er bij de naam van een concurrent in de buurt aangehaakt om van diens naam te profiteren. En dat mag niet. Maar wat gebeurt er als een handelsnaam toebehoort aan een onderneming die failliet gaat en de curator verkoopt de handelsnaam van die onderneming aan een partij die die daar kort na de koop in de regio van de  onderneming gebruik van gaat maken?

 

Handelsnaam in failliete boedel

Dat gebeurde bij het faillissement van Beddenhuis Lammerts van Bueren. Dat ging op 22 november 2012 failliet. Een zekere Magni kocht die handelsnaam uit de failliete boedel en richtte vier maanden later een onderneming op met exact dezelfde handelsnaam. De situatie voldeed geheel aan de voorwaarden die de Handelsnaamwet stelt aan inbreuk. De ondernemingen hadden een naam die identiek was, zij waren beiden werkzaam in het hoogste segment van de beddenbranche en beiden waren ze gevestigd in dezelfde regio (Woerden/De Bilt).

 

Doorwerking bekendheid handelsnaam na faillissement

Eigenlijk een klassiek geval, waarbij alleen de vraag nog was of het feit dat de handelsnaam afkomstig was uit de failliete boedel van de eisende partij, verschil maakte. De kortgedingrechter vond van niet, vooral omdat er maar een periode van vier maanden zat tussen de koop van de handelsnaam uit de boedel en het gebruik ervan en omdat de bekendheid van een handelsnaam ook na een faillissement nog doorwerkt.

 

Verbod gebruik handeksnaam

Magni mag de naam niet gebruiken en moet, omdat Lammerts van Bueren Beheer de naam wilde behouden, die ook nog wijzigen. Een overweging daarbij was, dat de handelsnaam Lammerts van Bueren direct is afgeleid van de eigennaam van de bestuurder van Lammerts van Bueren Beheer. Dus kopers van merken en handelsnamen uit faillissementen, opgelet!

Reacties

t.van de Pol - 26-07-2013

Gaat de curator in deze zaak wel vrijuit? Hij kende de wet in dezen waarschijnlijk beter dan de koper. Is hier niet sprake van dwaling om niet te spreken van "bedrog"?