Cruijff verliest laatste ronde tegen uitgever

door: Kees Berendsen

 

Jaren geleden verscheen een boek over Johan Cruijff , 'Johan Cruijff, De Ajacied'. Cruijff had daar bezwaar tegen. Hij gooide een aantal juridische wapens in de strijd, zoals het merkenrecht, zijn portretrecht en zijn privacy. Had de uitgever toestemming van Cruijff nodig om foto's met zijn afbeelding in het boek te plaatsen zonder zijn toestemming? Dat was een van de vragen die zich in de procedure die hierover gevoerd werd, aandienden.

 

Het Gerechtshof in Amsterdam vond dat Cruijff geen 'redelijk belang' had om zich tegen het rijk geillustreerde fotoboek te verzetten. Cruijff was het daar niet mee eens en ging tegen het arrest in hoger beroep bij de Hoge Raad. Die bevestigt nu het arrest van het Amsterdamse Hof.

 

Cruijff vond dat hij op basis van zijn privacybelang een 'zelfbeschikkingsrecht' had over de publicatie van de foto's. De Hoge Raad deelt dat standpunt dus niet en gaat niet mee met - zoals zij het noemt - de 'grensverleggende opstelling' van Cruijff. Noch het portretrecht noch de privacyregels zoals die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (artt. 8 en 10 EVRM) ondersteunen dat standpunt, zegt de Hoge Raad.

 

Er moet volgens die regels alleen maar een 'belangenafweging' plaatsvinden, niet meer en niet minder. En dat is precies wat het Hof gedaan heeft. Het heeft de belangen van Cruijff afgewogen tegen de belangen van de uitgever en dat heeft het bovendien niet op een onjuiste wijze gedaan. Nog sterker, het Hof had daarbij expliciet ook gekeken naar de omstandigheid dat de uitgever aan Cruijff een redelijk bedrag had geboden voor de foto's. Einde verhaal voor Cruijff. Hij zal - zoals wel vaker in zijn voetbalcarriere - zijn verlies moeten nemen.