Zonder handtekening geen koop

Maar ook met handtekening kan de koper zich nog terug trekken omdat hij drie dagen na de terhandstelling van de koopakte de koop nog mag ontbinden. Maar wat is nu de positie van de verkoper? Geldt het schriftelijkheidsvereiste ook voor hem? Dit is nog bepaald geen uitgemaakte zaak. Sommige rechters hebben bepaald dat een koopakte van een woning slechts rechtsgeldig was als deze schriftelijk was aangegaan. Andere rechters hebben geoordeeld dat vooral naar de achterliggende bedoeling van de wet gekeken moet worden, namelijk de koper te beschermen tegen ondoordachte handelingen. De verkoper mag zich in dat geval na het bereiken van mondelinge overeenstemming niet zondermeer terug trekken.
 
Het is dus wachten op het verlossende woord van de Hoge Raad. Tot die tijd adviseer ik verkopers tijdens de onderhandelingsfase voorbehouden op te nemen en uitdrukkelijk te laten blijken pas gebonden te willen zijn na schriftelijke vastlegging van de afspraken en ondertekening van de koopovereenkomst. Daarnaast kan het ook verstandig zijn om bedenktijd specifiek voor de verkoper af te spreken.