Zonder handtekening geen koop (2)

Op 2 juni 2010 schreef ik dat het wachten was op het verlossende woord van de Hoge Raad. Die heeft zich inmiddels uitgesproken zodat nu duidelijk is dat ook de (particuliere) verkoper van een onroerende zaak met succes een beroep kan doen op het schriftelijkheidsvereiste.

 

Met andere woorden, zolang de koop van een woning niet in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd mogen zowel de koper als de verkoper zich nog terug trekken. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan volgens de Hoge Raad worden geoordeeld dat een beroep op het ontbreken van een schriftelijke vastlegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Als hiervan sprake is kan dit er echter niet toe leiden dat alsnog medewerking moet worden verleend aan de koop. Slechts schadevergoeding kan dan aan de orde zijn.

Prettig om te weten waar we aan toe zijn.

 

Lees de uitspraak hier.