Vraag een advocaat altijd wanneer de meter begint te lopen

In het Advocatenblad las ik dat de tuchtrechter in Arnhem heeft geoordeeld dat het terecht was dat een advocaat een rekening stuurde voor een oriënterend gesprek, ook al was dat van te voren niet afgesproken. De vrouw mocht volgens de rechter niet verwachten dat het gesprek gratis was. Ze had kunnen en moeten navragen of er gesprekskosten aan waren verbonden.

 

Ik vind dat een verrassende uitspraak en ik ben benieuwd wat de hogerberoepinstantie (Hof van Discipline) hierover zal zeggen. Het lijkt mij juist op de weg van de advocaat liggen om helderheid te verschaffen vooraf. Zeker nu je op internet ziet dat de meeste (kleinere) kantoren reclame maken met een gratis intakegesprek. Kennelijk is dat zo gangbaar dat rechtzoekenden hier gewoon vanuit gaan. Daarbij komt dat het om een oriëntatiegesprek ging en ik me afvraag of het voor een leek nou wel echt duidelijk is wanneer een oriëntatiegesprek overloopt in een inhoudelijk gesprek.

 

 

Reacties

Guido - 10-07-2013

Interessant artikel