Verhuurder: voorkom problemen...

Als de verhuurder in zo’n geval kosten voor reparatie en/of schoonmaak wil verrekenen met betaalde borg of aanvullende schadevergoeding verlangt zal een gang naar de Kantonrechter gemaakt moeten worden als de huurder het hiermee niet eens is. Volgens de wet moet het gehuurde door de huurder worden opgeleverd in de staat waarin de huurder het heeft ontvangen in het geval er een beschrijving van het gehuurde is opgemaakt bij aanvang van de huurovereenkomst. Ontbreekt een dergelijke beschrijving dan wordt de huurder, behoudens tegenbewijs, verondersteld het gehuurde in de staat te hebben ontvangen zoals deze is bij het einde van de huurovereenkomst.
 
Kortom, de verhuurder zal het moeten bewijzen in het geval dat de huurder een puinzooi achter laat en de schade als gevolg hiervan zou moeten vergoeden. Indien er geen beschrijving en/of foto’s van de beginsituatie voorhanden zijn zal het echter bijzonder lastig zijn dit te bewijzen. Dat je als verhuurder in zo’n geval met lege handen kan komen te staan omdat je te laks bent geweest om je zaakjes goed te regelen blijkt maar weer eens uit deuitspraak van de Kantonrechter te Maastricht van december 2009 (LJN BK 9738). Omdat in deze zaak de verhuurder niet beschikte over een beschrijving van de staat van de woning bij aanvang van de huurovereenkomst nam de Kantonrechter aan dat de huurder de woning in dezelfde staat had ontvangen als waarin deze weer werd opgeleverd. Hierdoor kon de verhuurder zijn schade niet verhalen op zijn huurder.
 
Ik kan dus ook niet genoeg benadrukken; neem even de moeite om zaken vast te leggen. Het maken van een beschrijving eventueel met foto’s van het gehuurde voordat deze wordt afgestaan aan een nieuwe huurder kan een hoop ellende voorkomen.