Toch eigen baas in tweede huis in Amsterdam?

Wethouder Freek Ossel van Wonen (PvdA) komt namelijk terug op zijn uitspraak dat het bezit van een tweede woning in de hoofdstad in het kader van de bestrijding van de leegstand onwenselijk is. De kop van het artikel “Tweede woning mag toch in Amsterdam” lijkt echter nogal voorbarig. De wethouder geeft immers aan nog steeds te denken dat het mogelijk is om het bezit van een tweede woning voor eigen gebruik te verbieden. “Maar we zullen hier eerst extra juridisch advies inwinnen en overleggen met het ministerie van VROM.” Ik zeg; pas die huisvestingsverordening aan en hou deze stad aantrekkelijk om in te wonen!