Hoge Raad doet onbegrijpelijke uitspraak inzake derdenbeslag

Het derdenbeslag wordt gebruikt om geld te innen van je schuldenaren. Dit is een handig hulpmiddel. Je hebt namelijk geen medewerking nodig van de schuldenaar. Er wordt bijvoorbeeld beslag gelegd op een betaling die een derde aan de schuldenaar verschuldigd is. Deze moet de betaling opschorten totdat er is betaald aan de schuldeiser. Zo kan je afdwingen dat je alsnog je geld ontvangt. De Hoge Raad deed vorige week een opmerkelijke uitspraak in zo’n beslagkwestie.

 

De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat derdenbeslag onder de koper op de koopsom van een woning niet hoeft te worden opgeheven. Als ik het goed begrijp is de reden omdat de wet deze vorm van beslag onder de koper niet noemt. Sinds 2003 biedt de wet bescherming aan kopers van onroerende zaken tegen acties door derden die de levering van onroerende zaken zouden kunnen frustreren. Is de actie van het derdenbeslag onder de koopsom dan niet gewoon over het hoofd gezien door de wetgever? En als deze fout de beoogde bescherming van de koper denkbeeldig maakt zou dit dan juist niet door rechtspraak kunnen worden gerepareerd?

 

Ik ga maar weer verder met vakantie vieren. Als ik straks thuis kom moet ik deze uitspraak maar eens goed bestuderen want nu begrijp ik er weinig van. Dat zal vast met de hitte in Italië te maken hebben.