Sinterklaas en SM

Groninger studenten doen dat wel. Nou ja een lid van het dispuut Albertus Magnus heeft dat gedaan. Hij wilde tijdens de ontgroening de kandidaat-leden choqueren als ik het goed begrepen heb en met een brandend Sinterklaaspak – in april! –door de gehuurde bungalow rennen, eindigend met een duik in een meer bij Giethoorn. De lampolie brandde beter dan verwacht en de student in het Sinterklaaspak liep tweede en derde graads verbrandingen op. All in the game dacht de student in het Sinterklaaspak. Nu heb ík pijn, morgen weer een ander.

Deze student had echter buiten de waard, zijn ouders, gerekend, waar hij waarschijnlijk op zaterdag kwam met een tas vol vuile was van het zooien op de sociëteit. En o verschrikkelijk deze ouders deden na het zien van zijn rug aangifte tegen de ouderejaars die de lucifer bij het met lampolie doordrenkte Sinterklaaspak gehouden had. Met alle macht had de student zijn ouders geprobeerd tegen te houden, maar deze waren niet te vermurwen. Fijne ouders, denken lekker mee over zijn positie binnen de vereniging; zeker nog nooit naar de cult-serie Feuten gekeken van BNN (overigens opgenomen bij ons op de gracht).

Hoe dan ook, het Groningse parket ging na de aangifte over tot vervolging van de student met de lucifer. Onder meer mishandeling werd hem tenlastegelegd. Alle betrokkenen werden gehoord. In deze zaak stond een interessant rechtsbeginsel ter discussie (vast heel nerderig om daarover na te denken): volenti non fit inuria. Ofwel: datgene waarin je toestemt kan geen schade brengen. Dit betekent dat mishandeling waarmee ingestemd wordt niet strafbaar kan zijn. De instemming sluit de strafbaarheid uit.

Dus, gewelddadige SM met zweepslagen is geen mishandeling vanwege de instemming van de ontvanger van de zweepslagen. De overheid bemoeit zich daarom (excessen daargelaten) niet met het seksleven van volwassenen. Vanwege dit verstrekkende effect van de instemming wordt daaraan zware eisen gesteld. De instemming moet boven iedere twijfel verheven zijn. In het geval van de student in het Sinterklaaspak betekent dit dat hij zich bewust moet zijn geweest van de gevolgen van een brandend Sinterklaaspak en desondanks gewild heeft dat dat pak aangestoken werd.

De rechtbank Groningen zegt hierover: De rechtbank overweegt dat in het geval van mishandeling van uitsluiting van strafbaarheid van het feit sprake kan zijn, indien de persoon die de mishandeling ondergaat voor de handelingen (en de mogelijke gevolgen) daarvan toestemming heeft gegeven. Het bestaan van deze toestemming mag echter, anders dan bij brandstichting, pas worden aangenomen als vaststaat dat betrokkene goed is geïnformeerd over de aard van de ingrijpendheid van de handelingen en de gevolgen daarvan. Zoals de rechtbank hiervoor al heeft aangegeven, heeft [slachtoffer] toestemming aan verdachte en zijn medeplegers gegeven om het Sinterklaaspak in brand te steken. [slachtoffer] heeft daarbij echter niet geweten, zo neemt de rechtbank aan op basis van de verklaring die [slachtoffer] op 29 september 2010 tegenover de rechter-commissaris heeft afgelegd, dat daarbij gebruik zou worden gemaakt van een behoorlijke hoeveelheid zeer brandbare lampenolie. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarom niet worden gezegd dat [slachtoffer] goed was geïnformeerd over de aard, ingrijpendheid en gevolgen van deze handeling, zodat bijgevolg van het geven van toestemming voor de uitvoering van díe handeling geen sprake is geweest.

De rechtbank wilde niet aan volenti non fit inuria. Zou ze wel met dat verweer meegaan, dan zou met een beroep op de instemming de feuten en knorren mishandeld mogen worden door de boze ouderejaars; ze wilden toch zelf lid worden? Betekent deze uitspraak nu ook dat de politie de SM-kelders in moet en na moet gaan of eenieder het nog naar zijn zin heeft? Misschien was mijn studententijd saai vergeleken bij die van de leden van Albertus Magnus, maar die jaren daarna heb ik met van alles en nog wat desbewust en ondubbelzinnig ingestemd…

Lees hier de uitspraak.