Hoofd-commissaris Welten in campagne-filmpje van Wilders

Welten was hier niet van gediend. Mijns inziens staat de heer Welten in zijn recht. Hij hoeft niet toe te staan dat hij geassocieerd wordt met een politieke partij. Dit is een inbreuk op zijn portretrecht en zijn persoonlijke levenssfeer.
 
Juridisch gezien mag de heer Welten zich verzetten tegen het filmpje met zijn beeltenis erin wanneer hij een redelijk belang daarbij heeft. Bij de beoordeling van het redelijk belang weegt de rechter het belang van de geportretteerde op eerbieding van zijn persoonlijke levenssfeer en bescherming van het portret af tegen het belang van de vrijheid van meningsuiting. Dit laatste is een groot goed en essentieel in een democratische samenleving. De vrijheid van meningsuiting staat echter niet toe dat burgers nodeloos beschadigd worden. In deze zaak kan Wilders zijn verhaal  ook vertellen op een voor Welten minder belastende manier. Als de rechter dit oordeel deelt, dan zou Welten de zaak winnen. De rechter zou echter ook van oordeel kunnen zijn dat de vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt dan het recht van Welten op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Welten is namelijk een publiek persoon; gevolg hiervan is dat hij moet tolereren dat zijn beeltenis gebruikt wordt in de media en door politieke partijen. En Wilders is een politicus. Juist politici moeten in staat gesteld worden hun meningen te uiten, vooral als het campagnetijd is. Beperkingen hierop zijn ontoelaatbaar in een democratische samenleving.
 
Inmiddels heeft Wilders het filmpje uit de roulatie gehaald. Hij wilde verder gedoe voorkomen. Jammer. Ik had het wel een interessante zaak gevonden.
 
Bekijk het interview met Cees Nierop.