Camouflagepak in Lelystad

In dat boek komen ook diverse vrienden en vriendinnen voorbij en hun ouders. De stad Lelystad is niet per se blij met dit boek. De stad wordt op zijn zachtst gezegd niet echt vrolijk neergezet. Ik hoorde dat Van Casteren er een soort persona non grata is geworden. Ook een van zijn vroegere vrienden is niet blij met het boek. Hij wordt geportretteerd als een oorlogzuchtige jongen die het liefst een camouflagepak aanhad. Volgens Van Casteren rookte zijn moeder voortdurend menthol-sigaretten (van Belinda!). Deze jongen wordt overigens niet onder zijn eigen naam opgevoerd. Ergens in het boek staat dat alles waar is. En met name dat zint de jongen in camouflagepak niet. Want, hij had niet eens een camouflagepak en zijn moeder rookte ook geen menthol-sigaretten. Hij heeft samen met zijn zus – tot verassing van Van Casteren – aangifte gedaan van smaad/smaadschrift. 
En de dienstdoende agent heeft deze jongen en zijn zus niet het politiebureau uitgestuurd, maar keurig de aangifte opgenomen en vervolgens Van Casteren opgeroepen om gehoord te worden als verdachte (u bent niet tot antwoorden verplicht, maar waarom heeft u geschreven dat de moeder menthol-sigaretten rookte terwijl u wist of had moeten weten dat dat niet zo was?).

Een belachelijke zaak en volkomen kansloos, of toch niet?

Smaad is strafbaar gesteld in artikel 261 Wetboek van Strafrecht. Dit artikel bepaalt dat diegene die opzettelijk iemands goede naam en eer aanrandt met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, gestraft wordt met een gevangenisstraf van maximaal zes maanden. En indien dit geschiedt door middel van een geschrift of afbeelding, dan kan een straf van een jaar verkregen worden (smaadschrift) En dan heb je ook nog laster. Daarvan is sprake als je bewust leugens verspreidt.

Tja, voldoet Van Casterens boek aan de eisen van smaad of smaadschrift (de laster laat ik maar even buiten beschouwing)?
Het is in ieder geval een geschrift. Dat is het enige wat zeker is. Of aan de overige bestanddelen van het delict wordt voldaan is uiterst twijfelachtig. Het is allereerst de vraag of Van Casteren de  goede naam en eer van zijn vroegere vriend heeft aangerand. Hij voert zijn vroegere vriend op met een verzonnen naam. Dat zijn vroegere vriend zich in de romanpersonage herkent en als zodanig ook naar buiten treedt, lijkt mij zijn probleem. Verder is het de vraag of iemands goede naam en eer wordt aangetast door camouflagepakken en mentholsigaretten, zelfs als onomstotelijk vaststaat dat er echt geen mentholsigaretten in het spel waren. En dan moet ook nog het opzet bewezen worden. Heeft Van Casteren de aanmerkelijke kans aanvaard dat zijn vriend zich herkent in het personage in camouflagepak en daardoor beledigd zou zijn?

Al met al, lijkt het mij onmogelijk Van Casteren veroordeeld te krijgen voor smaad of smaadschrift, laat staan laster. Te meer omdat Van Casteren als schrijver vrijheid van artistieke expressie toekomt en Van Casterens vrijheid van meningsuiting alleen beperkt mag worden als dat noodzakelijk is in een democratische samenleving. Dit laatste betekent volgens het hof in Straatsburg dat er een pressing social need moet zijn. Die zie ik zo snel niet. Kortom, naar mijn smaak hoeft Van Casteren zich geen zorgen te maken en kan hij blij zijn met de gratis publiciteit en stijgende royaltyinkomsten. Lelystad zet zich door deze gang van zaken niet neer als de vrijhaven voor andersdenkenden. Een plek waar wat gebeurt; waar je kan filosoferen in donkere cafés over existentiële kwesties. Integendeel! Als je er in mee gaat mensen voor dit soort absurde feiten te vervolgen, blijf je waarschijnlijk eeuwig de plek waar iedere puber zich te pletter verveelt en uit arren moede in camouflagepakken lantarenpalen uit trapt.


 

Reacties

Roland Tan - 11-10-2010

In arren moede of van arren moede

David Cobb - 26-10-2010

I agree with the post above and I will find more information from <a href="http://www.google.com.mx">google</a>.

Bas van de Pol - 29-10-2010

als je tijd hebt om hiervoor aangifte te doen dan blijken niet alleen de pubers zich te vervelen in Lelystad.

rb2012 - 23-11-2012

http://socialflag.com/blog/5371/3-teens-dead-3-hurt-in-sw-ohio-pickup-truck-crash/ http://www.cnmispace.com/blog/28387/theres-no-solution-but-grabbing-them/ http://www.free-matrimony.com/blogs.php?action=show_member_post&ownerID=35623&post_id=160064 http://portal.mbatu.org/index.php?do=/rayban8899/blog/here-s-how-veteran-israeli-columnist-aluf-benn-put-it-today/ http://churchofchristdreamdate.com/blogs/entry/I-had-to-take-close-ups http://www.developervalley.com/node/14948 http://mym8.eu/rayban8899/blog/305901/ http://blog.sina.com.cn/s/blog_b5ef697c010143x5.html http://www.affairprofiles.com/member/blog_post_view.php?postId=28820 http://www.shumma.com.mx/?q=node/65813