Zuid-Afrikaanse taferelen in Nederland

Zoals bekend wil Nederland in 2018 (of 2022) graag samen met België het WK organiseren. ‘The HollandBelgium Bid’, zo noemt de gezamenlijke kandidatuur van Nederland en België voor het WK zich. Als Nederland zich verbindt om de World Cup te organiseren, betekent dit dan ook dat zij zich verbindt om de verstrekkende wetgeving zoals deze in Zuid-Afrika gold ten aanzien van ‘ambush marketing’ in te voeren? En hoe verstrekkend is die wetgeving eigenlijk? Is ons merkenrecht niet toereikend?
Onder meer deze vragen kwamen een aantal weken geleden uitgebreid aan bod in de Tweede Kamer. Demissionair minister van Sport Ab Klink moest helderheid verschaffen over de invloed die de FIFA krijgt als het toernooi toegewezen wordt aan Nederland en België. Blijkbaar heeft ook de Kamer kennis genomen van ‘Bavaria gate’ en hebben diverse fracties – vermoedelijk als gevolg hiervan – zich de vraag gesteld of dergelijke wetgeving wel past binnen een rechtsstaat als de onze.
Ongeacht de bezwaren die de diverse kamerfracties hebben tegen de door de FIFA voorgestelde wetgeving is niet te verwachten dat Nederland de organisatie van het WK aan haar neus voorbij laat gaan. Wel is te verwachten dat wij – en overigens ook onze zuiderburen – op een andere manier uitvoering zullen geven aan de door de FIFA opgelegde wetgeving dan de rigide manier waarop men dat deed in Zuid-Afrika.
Lees hier het verslag van het schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.