Vrije advocaatkeuze

Rechtsbijstandverzekeringen doen vaak voorkomen alsof hun cliĆ«nten geen recht hebben om hun eigen advocaat te kiezen. Uit kostenbesparing willen zij zo veel mogelijk zaken op laten lossen door hun in house juristen. Onlangs is door de Amsterdamse voorzieningenrechter evenwel wederom het recht op vrije keuze voor een rechtsbijstandverlener bevestigd.

 

Zelfs in zaken waarin een advocaat niet verplicht is, zoals in procedures voor de kantonrechter of administratieve procedures heeft de verzekerde recht op een advocaat naar eigen keuze. Dit heeft de voorzieningenrechter van de Amsterdamse rechtbank bepaald in een zaak van een verzekerde tegen rechtbijstandgigant DAS. Een actueel antwoord op kamervragen van minister Opstelten wordt hiermee door de rechter genegeerd met een verwijzing naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De voorzieningenrechter merkt overigens wel op dat het recht een rechtshulpverlener te kiezen niet zonder meer betekent dat dit een advocaat kan zijn. Dit vind ik een opvallende opmerking van de voorzieningenrechter. Als een verzekerde wel mag kiezen, maar hierbij niet voor een advocaat zou mogen kiezen, dan is dit immers nog steeds geen vrije keuze. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, maar in ieder geval zijn we wel weer een stapje dichterbij. Het recht van de verzekerde is bevestigd en de macht van de rechtsbijstandverzekeraar weer enigszins ingeperkt.

Reacties

Max van Til - 11-03-2011

Als aanvulling op het heldere betoog van Axel van Reek het volgende. Vanaf 1 april 2011 moeten rechtsbijstandverzekeraars zich houden aan de Kwaliteiskode Rechtsbijstand. Op grond van (artikel 5 van) die code staat het klanten van rechtbijstandverzekeraars in ieder geval vrij om een advocaat naar keuze in te schalen ingeval procedures waar het procesmonopolie speelt. Dat zijn zaken waarin niet geprocedeerd kan worden zonder advocaat.