Vervalste schilderijen? Bewijs maar!

Het ging in deze zaak in eerste instantie om de koop van tien kunstwerken van de kunstenaarsgroep ‘De Ploeg’. Het ging voornamelijk om doeken geschilderd door Altink en Dijkstra. De koper stelde dat de schilderijen vals waren en eiste terugbetaling van de koopsom. Hierbij beriep de koper zich onder meer op uitlatingen van vier deskundigen. De rechtbank stelde (terecht) dat de echtheid van de schilderijen slechts door een onafhankelijke deskundige kon worden vastgesteld en wees een deskundige aan. Ook deze deskundige berichtte de rechtbank dat het hier in alle tien de gevallen om vervalsingen ging. Er waren nu dus in totaal welgeteld vijf deskundigen die bevestigden dat het om vervalste schilderijen ging. Toch heeft de rechtbank de vordering van de koper afgewezen. Ondanks alle deskundigenberichten zou niet bewezen zijn dat het om vervalsingen ging.

Natuurlijk is de koper tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Wat hij waarschijnlijk niet verwachtte – en ik ook niet – was dat het hof volledig met de rechtbank mee zou gaan. Volgens het hof is het van de koper verlangde verwijs niet reeds geleverd met de bevindingen en rapporten van de vier door hem aangedragen deskundigen. Het hof is van mening dat de bewoordingen van de deskundigen te weinig specifiek en te algemeen van strekking zijn. Verder heeft de koper in hoger beroep zijn vordering ten aanzien van vijf van de tien schilderijen laten vallen. Ook dit grijpt het hof aan als een reden om te twijfelen aan de juistheid van het oordeel van de deskundigen. Waarom zou je je vordering immers verminderen als je zo zeker bent van je zaak?

Ook het hof neemt dus geen genoegen met het reeds door de koper aangedragen bewijs. De verkoper heeft het bewijs namelijk gemotiveerd betwist en dus ligt op de verkoper nog steeds de bewijslast van zijn stellingen. De koper zal nu met getuigen en/of deskundigen alsnog moeten bewijzen dat het om vervalsingen gaat.

De vraag is hoe ver je moet gaan met het aanleveren van bewijs. Je zou toch verwachten dat deskundigenberichten van vier aangedragen deskundigen wel voldoende zou zijn? Als dan ook nog eens de door de rechtbank benoemde deskundige tot eenzelfde oordeel komt, is het al helemaal opmerkelijk dat dit blijkbaar nog niet voldoende is. Blijkbaar kunnen aan de regel dat wie stelt, moet bewijzen zware eisen worden gesteld.

Aan de andere kant: Wat kan de rechter anders? Als het gaat om zulke specifieke materie als de beoordeling of een kunstwerk echt is of vervalst, moet de rechter blind varen op het oordeel van deskundigen. Het is dan ook misschien juist wel goed dat er dan zo veel zorgvuldigheid wordt betracht.

Lees het vonnis.

Reacties

internet promotion - 21-12-2010

Dank u wel, nice job! Dit was de dingen die ik moest hebben.

appliance repair Culver City - 27-04-2011

Nice info;) Bedankt voor je tijd ...;)

appliance repair Santa Monica - 30-04-2011

Many thanks for posting this, It?s just what I was researching for on bing. I?d so much comparatively hear opinions from a person, barely than a company web page, that?s why I like blogs so significantly. Many thanks!

buy clenbuterol - 08-05-2011

Er is zichtbaar veel te identificeren over dit. Ik neem aan dat je een aantal leuke punten die ook in functies.

live streaming tv - 30-06-2011

Realmente blog informativo aquí mi amigo. Sólo quería hacer un comentario y decir mantener la calidad del trabajo. He marcado tu ahora y voy a volver a leer más en el futuro de mi amigo! También bien elegidos los colores sobre el tema que va bien con el blog en mi modesta opinión:)