Het digitale tijdperk roept om een Europese auteurswet

Eurocommissarissen Viviane Reding en Charlie McCreevy hebben naar aanleiding hiervan met zoveel woorden aangegeven dat Europa zou moeten komen tot eenvormige Europese auteursrechtwetgeving.

Vijftien Europese wetenschappers hebben inmiddels een voorbeeld voor een Europese Auteurswet gedraft. Het resultaat, The European Copyright Code, werd op afgelopen 26 april gepresenteerd. Die dag was het wereld IE-dag. De schrijvers van de code, die zichzelf de ‘Wittem Group’ noemen, hopen dat de code kan dienen als een model of referentiekader voor Europese harmonisatie of eenwording van auteursrechtwetgeving.

De Europese auteurswet zal ongetwijfeld te laat komen om de toekomstige ontwikkelingen rondom Google Book Search in goede banen te leiden. Het streven naar een eenvormig auteursrecht verdient evenwel aanmoediging. In de huidige global market economy bestaat steeds meer behoefte aan duidelijke algemeen van toepassing zijnde regelgeving. Een uniform Europees auteursrecht zal het gemakkelijker maken om boeken te digitaliseren en zou er wellicht aan kunnen bijdragen dat uiteindelijk de Europese digitale bibliotheek ‘Europeana’ gecompleteerd kan worden.