Gedraag je!

Het einde van een jaar hard werken is weer in zicht. Tijd om jezelf eens even goed te laten gaan op de kerstborrel van je werk. Of moest je jezelf toch maar een beetje inhouden? Met alle kerst- en nieuwjaarsborrels voor de deur komt carrièresite Monsterboard met de uitslag van een wereldwijde enquête naar gedrag tijdens bedrijfsborrels.

 

Uit de enqête blijkt dat 37% van de werknemers zich weleens heeft misdragen tijdens een bedrijfsborrel. Voor 10% van deze werknemers had dit verregaande consequenties; 5% is zelfs ontslagen.

 

Zo blijkt maar, het kan er nog zo informeel aan toe gaan tijdens een bedrijfsborrel, het is voor een werknemer altijd goed om zich te bedenken dat zijn gedrag op zo'n gelegenheid nog wel in verband staat met de bestaande arbeidsrelatie met de werkgever.

 

Voor een werkgever is het overigens wel zaak dat deze zich goed vergewist of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het feit dat er doorgaans in dit soort situaties geen direct verband is met de feitelijke werkzaamheden van de werknemer brengt immers mee dat zeer hoge eisen worden gesteld aan de dringendheid van de ontslagreden.

 

Lees hier een goed voorbeeld van een kwestie waarbij de werknemer duidelijk te ver ging. In dit geval was er sprake van excessief drankgebruik van een werknemer tijdens een personeelsfeest. Als gevolg hiervan heeft deze werknemer de fatsoensregels jegens zijn collega's en partners daarvan, leidinggevenden en andere aanwezigen iedere norm van gebuikelijke omgang en fatsoen overschreden, aldus de kantonrechter. De kantonrechter oordeelde in dat kader dat daarbij in het bijzonder geldt dat: "het maken van seksuele toespelingen, het in het kruis betasten van een vrouwelijke collega en het publiekelijk urineren in de danszaal en het aldus tonen van het geslachtsdeel onacceptabel is". De kantonrechter heeft dan ook mijns inziens terecht de arbeidsovereenkomst ontbonden.

 

Eigenlijk is het heel simpel: een werknemer dient zich gewoon aan de normen van gebruikelijke omgang en fatsoen te gedragen, ook buiten werktijd. Oftewel: Gedraag je! 

Reacties

Bram - 18-01-2012

Nieuwjaarsborrels waar alle werknemers zich gedragen zijn zo saai! Vergeet niet: aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloempjes.