De 'Flex BV'

Per 1 oktober 2012 is de Wet Vereenvoudiging en flexibilisering Nederlands bv-recht (Wet Flex BV) in werking getreden. De BV wordt vervangen door de Flex BV. De invoering van de nieuwe wet behelst een belangrijke wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ook voor reeds bestaande BV's verandert er het een en ander.

 

Zo is onder de nieuwe wetgeving goedkeuring van het bestuur vereist voor dividendbesluiten van de aandeelhouders, ook bij bestaande BV's. Ook kunnen diverse statutaire regelingen worden aangepast: de blokkeringsregeling en het financieel steunverbod kunnen bijvoorbeeld desgewenst worden geschrapt.

 

Al met al is dit een goed moment voor BV's om een inventarisatie te maken van de voor de vennootschap geldende regelgeving en zonodig naar aanleiding van de nieuwe wetgeving de statuten aan te passen.

 

Naast de Wet Flex BV wordt op 1 januari 2013 overigens ook de Wet bestuur en toezicht van kracht. Hierover later meer.