WMCO gewijzigd, ondernemers eerder meldingsplichtig bij collectief ontslag sinds 1 maart 2012

Voor de vraag of de WMCO van toepassing is tellen sinds 1 maart 2012 alle vormen van beëindiging van het dienstverband mee.

 

De Wet Melding Collectief Ontslag is van toepassing als er ten minste 20 werknemers binnen 3 maanden binnen één werkgebied van het UWV WERKberijf worden ontslagen. Voor dat getal van 20 werknemers telden tot nu toe alleen eenzijdige opzeggingen en ontbindingsverzoeken mee als dat er 5 of meer waren. Sinds 1 maart 2012 tellen alle ontbindingsverzoeken maar ook alle beëindigingen met wederzijds goedvinden mee. Er zal dus eerder sprake zijn van een collectief ontslag in de zin van de wet, en voor de ondernemer ontstaat eerder de verplichting krachtens de WMCO overleg te voeren met de betrokken vakorganisaties.