Kamer van Koophandel binnenkort verleden tijd?

Als de belangrijkste inkomstenbron voor de KvK verdwijnt, is haar bestaansrecht onzeker, zo schrijft De Telegraaf maandag.

Volgens D66-Kamerlid Kees Verhoeven is het bedrijfsleven jaarlijks in totaal 200 miljoen euro kwijt aan kosten die door de KvK in rekening worden gebracht. Veel ondernemers zien de meerwaarde van de KvK bovendien niet in. VVD-Kamerlid Schaart vraagt morgen bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken aan minister Verhagen of een centrale organisatie de taken van de Kamer van Koophandel, Syntens en het Agentschap NL kan overnemen.

Met GroenLinks erbij heeft het wetsvoorstel nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. De PVV, die al eerder liet weten overbodige lasten van ondernemers te willen schrappen, kan in dit kader van doorslaggevend belang zijn. Het verantwoordelijke Kamerlid Roland van Vliet heeft nog niet gereageerd.