Enge uitleg van het begrip “inbreuk op privacy” ten aanzien van rechtspersonen

Op 17 februari 2012 deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in het kort geding aangespannen door een niet nader genoemde stichting tegen Google Maps en Google Street view.

 

De inzet van het geschil was de publicatie door Google van de naam en het vestigingsadres van de stichting. De stichting maakte hier bezwaar tegen omdat in de naam van de stichting de namen van twee natuurlijke personen voorkomen die wonen op het vestigingsadres van de stichting.

 

Via een satellietfoto op Google Streetview is het pand van de stichting te zien en een geblurde foto van de oprijlaan. Volgens de stichting is dit een ongeoorloofde inbreuk op de privacy.

 

Google is het daarmee oneens en vind dat zij geen gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens openbaar maakt. De rechter stelt Google in het gelijk. De wet Bescherming Persoonsgegevens geldt alleen voor natuurlijke personen. Een rechtspersoon, zoals de stichting, valt hier niet onder. Het feit dat de naam van een natuurlijke persoon is verwerkt in de naam van de stichting laat deze zienswijze onverlet.

 

Niet alleen stichtingen maar ook vennootschappen die, al dan niet welbewust een familienaam als handelsnaam voeren, dienen zich bewust te zijn van de praktische gevolgen van deze uitspraak. Nog niet bekend is of de stichting in beroep gaat tegen dit voorlopige vonnis.