Buitenlandse rechtspersoon bestuurder? 2:11 BW van toepassing!

Ook een buitenlandse rechtspersoon-bestuurder kan zich niet verschuilen achter de rechtspersoonlijkheid van die rechtspersoon in geval van bestuurdersaansprakelijkheid. Dit geldt al geruime tijd voor het geval een Nederlandse rechtspersoon bestuurder is.

 

De Hoge Raad heeft dit op 18 maart 2011 bepaald.

 

In het onderhavige geval was een in België gevestigde en naar Belgisch recht opgerichte NV, bestuurder en aandeelhouder van een Nederlandse BV die op haar beurt zowel bestuurder en aandeelhouder was van vier andere Nederlandse BV’s. Alle Nederlandse vennootschappen zijn in 1999 failliet verklaard. De Nederlandse curator heeft vervolgens de Belgische NV in haar hoedanigheid van bestuurder aangesproken voor het faillissementstekort in de failliete boedels.

De Belgische NV verweerde zich door te stellen dat het faillissement veroorzaakt was door het opzeggen van de kredietfaciliteit door de bank en niet door vermeend onbehoorlijk bestuur. De rechtbank heeft de Belgische NV vervolgens veroordeeld tot schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur. In hoger beroep heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en de Belgische bestuurder veroordeeld wegens onbehoorlijk bestuur. Daarnaast oordeelde het hof dat de omstandigheid dat de Belgische bestuurder een buitenlandse rechtspersoon is, de toepasselijkheid van artikel 2:11 BW niet in de weg staat.

In cassatie heeft de Belgische NV de overweging van het hof met betrekking tot de toepasselijkheid van artikel 2:11 BW op de Belgische NV in haar hoedanigheid van bestuurder bestreden.

 

De Hoge Raad deelt die zienswijze niet en bekrachtigt de visie van het Hof. De Hoge Raad oordeelt dat ingevolge art. 3, aanhef en onder e, Wet conflictenrecht corporaties beheerst het op de corporatie toepasselijke recht onder meer de vraag wie uit hoofde van een bepaalde hoedanigheid zoals die van bestuurder, naast de corporatie aansprakelijk is. Dit brengt mee dat Nederlands recht als het incorporatierecht van de rechtspersoon-bestuurder tevens de aansprakelijkheid beheerst van de Belgische rechtspersoon die daarvan bestuurder is en dat art. 2:11 BW binnen deze vennootschapsrechtelijke verhouding wel degelijk van toepassing is.

 

Voor de praktijk is relevant dat ook naar buitenlands recht en in het buitenland opgerichte vennootschappen in hun hoedanigheid als bestuurder binnen een Nederlandse structuur via artikel 2:11 BW onder omstandigheden onderworpen zijn aan het Nederlandse aansprakelijkheidsregime zoals dat mede uit artikel 2:11 BW voortvloeit.

Reacties

internet television - 30-06-2011

I’m nonetheless learning from you, but I’m bettering myself. I definitely love reading all the things that is written on your blog.Preserve the tales coming. I liked it!